Saturday, July 25, 2009

tawaran baru BSM (biasiswa yayasan pahang)

seramai 32 orang pelajar yang telah mendapat tawaran baru Yayasan Pahangbagi tahun 2009 iaitu :

1) seramai 25 orang dari tingkatan 1

2) seramai 7 orang dari tingkatan 4

Thursday, July 23, 2009

Langkah-langkah untuk menarik kembali penganugerahan biasiswa.

1 Memberi surat amaran pertama jika yang berkaitan dengan kes salah laku
kategori sederhana berat atau berkaitan dengan kemerosotan pelajaran.
Surat tersebut hendaklah ditujukan kepada pelajar dan warisnya.

2 Memberi surat amaran terakhir jika penerima tidak menunjukkan
sebarang usaha positif setelah menerima surat amaran pertama.

3 Waris dipanggil ke sekolah dan diberi penerangan bahawa tindakan
menarik kembali biasiswa anaknya akan dibuat jika masih tiada
perubahan positif.

4 Surat permohonan untuk menarik kembali biasiswa dan menawarkan
kepada pelajar lain akan dihantar ke Jabatan Pendidikan.

5 Setelah diluluskan oleh Jabatan pendidikan maka barulah proses
tersebut boleh dilaksanakan.

PERATURAN-PERATURAN YANG PERLU DIPATUHI OLEH PEMEGANG

1 Masalah Penyelewengan wang biasiswa

a) Penggunaan wang biasiswa oleh pelajar untuk perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan pelajaran.

b) Penggunaan wang biasiswa oleh ibu bapa untuk tujuan yang tidak berkaitan dengan pelajaran anak-anaknya.

c) Pelajar hanya boleh menggunakan wang biasiswa untuk perkara-perkara yang
berkaitan dengan pelajaran sahaja. Harap maklum.

2 Masalah Displin/ salahlaku Pemegang Biasiswa

a) Semua pelajar adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan sekolah yang telah digariskan dalam buku panduan sekolah.

b) Pelajar yang dikenalpasti melanggar peraturan sekolah yang telah ditetapkan
akan di ambil tindakan ,samada
i- memberi nasihat
ii- memberi amaran pertama,kedua dan terakhir
iii- memanggil waris

3 Masalah Prestasi Akademik Pemegang Biasiswa

a) Ada pemegang biasiswa yang tidak menunjukkan apa-apa perubahan (tidak
meningkat ) dalam bidang akademik setelah mendapat biasiswa.

b) Pelajar didapati merosot dalam pelajaran akan diambil tindakan yang sesuai
atau menarik balik biasiswa mereka.

c) Pelajar boleh menggunakan wang biasiswa untuk membiayai kelas tambahan
atau tusyen untuk meningkatkan prestasi akademik.


4 Pengeluaran wang biasiswa

a) Pelajar hanya boleh mengeluarkan maksima wang biasiswa sebanyak RM150.00 sebulan untuk tujuan yang berkaitan dengan pelajaran.

b) Pelajar boleh mengeluarkan lebih daripada RM150.00 dengan syarat
menunjukkan resit pembelian kepada guru biasiswa untuk pengesahan.

d) Pelajar boleh mengeluarkan wang biasiswa mereka pada setiap hari Khamis sahaja
Harap maklum.

e) Pelajar yang ingin mengeluarkan wang biasiswa hendaklah mengisi Borang
BKP / 7

f) Pengeluaran adalah di depan Bilik guru.

g) Buku akaun hendaklah dihantar selewat-lewatnya seminggu setelah diambil.
Buku akaun yang lewat dihantar akan diambil tindakan.Pemegang biasiswa tidak berhak
menyimpan buku akaun selagi mereka masih menerima biasiswa.

5. Menarik kembali penganugerahan Biasiswa

1. Sebab-sebab yang membolehkan Jawatankuasa biasiswa menarik kembali
penganugerahan tersebut ialah kerana penerima biasiswa

1.1 Memberi maklumat yang tidak benar semasa mengisi Borang BKP/KP
Pin. 1/90

1.2 Tidak bersekolah di sekolah bantuan penuh kerajaan

1.3 Bertukar tempat persekolahan ke MRSM

1.4 Tidak menunjukkan minat untuk mempertingkatkan prestasi pelajarannya,
walaupun telah diberi nasihat dan amaran.

1.5 Melanggar peraturan sekolah ( kategori berat ) walaupun telah diberi
nasihat dan amaran.

1.6 Menyalahgunakan wang biasiswa walaupun telah diberi nasihat dan
amaran.

1.7 Sedang menerima biasiswa dari agensi/badan lain

1.8 Selalu ponteng sekolah tanpa alasan yang munasabah.

PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN

1. Pelajar boleh mengisi borang permohonan BKP pada bulan Januari setiap tahun.
Borang tersebut boleh diperolehi daripada Guru-guru tingkatan dan guru biasiswa.

2. Borang yang telah lengkap diisi ,hendaklah diserahkan kepada guru tingkatan atau
kepada guru biasiswa pada tarikh yang telah ditetapkan.

3. Guru biasiswa akan memproses borang permohonan mengikut kriteria yang ditetapkan.

4. Pelajar yang berjaya akan dimakluman oleh guru biasiswa dan di kehendaki membuka buku Akaun Bank Simpanan Nasional (BSN) dan serahkan kepada guru biasiswa .

5. Guru biasiswa akan mengemaskini data pemohon yang berjaya melalui program yang telah disediakan iaitu Program Acess.Disket yang telah lengkap akan dihantar kepada JPN
bahagian biasiswa untuk tujuan pembayaran kepada pemohon.

Thursday, July 16, 2009

Biasiswa kecil persekutuan (BKP)

kadar biasiswa

1. Biasiswa kecil persekutuan II (bumiputera)
RM80 sebulan - bagi pelajar tingkatan 1 - 5

2. Biasiswa kecil persekutuan III (bukan bumiputera)
RM80 sebulan - bagi pelajar tingkatan 1 - 5

Monday, July 13, 2009

senarai biasiswa yang ditawarkan

hanya 2 biasiswa yang diterima oleh para pelajar di smktp iaitu :

a) BIASISWA KECIL PERSEKUTUAN (BKP)

b) BIASISWA YAYASAN PAHANG (BSM)